stránky Asociace waldorfských škol České republiky
Waldorfské školy
hlavní pedagogika školy semináře odkazy kontakt waldorf 100
roh

zpráva

  Studium waldorfské pedagogiky od října 2018 (proseminář a seminář)

Akademie sociálního umění Tabor v Praze ve spolupráci s českými waldorfskými školami otvírá od října 2018 studium waldorfské pedagogiky.

Studium je koncipováno jako tříleté a každý rok je složen z devíti víkendových seminářů a týdenního letního soustředění.

První rok je orientační a je možné ho absolvovat samostatně. — V prosemináři se seminaristé seznámí s principy práce ve waldorfské škole i mateřské škole, anthroposofií a jejími metodami poznání. Těžištěm je sebepoznání, umělecké činnosti a práce na rozvoji osobnosti.

Druhý rok se soustředí na výuku 1. stupně waldorfské školy, třetí rok pak na výuku 2. stupně. Znalosti a pedagogické schopnosti účastníků budou prohlubovány takovým způsobem, aby mohli kvalitně zastávat úlohu učitele ve waldorfské škole. Zaměříme se na sebepoznání, na probuzení vůle každého učitele, na jeho vlastní snažení a konání. Cílem není pouhé předání metodiky jednotlivých předmětů, ale živé setkání s waldorfskou pedagogikou.

Seminář je přednostně určen pro stávající učitele, kteří již působí nebo chtějí působit ve waldorfské škole, je ale otevřený také pro studenty, vychovatele, rodiče a další zájemce.
Diplom semináře je uznávaný waldorfskými školami v ČR. Studium je akreditováno MŠMT ČR jako Další vzdělávání pedagogických pracovníků. — Více podrobností naleznete na webových stránkách www.waldorfskapedagogika.cz

Akademie sociálního umění Tabor | Španělská 10, 120 00 Praha 2
Mgr. Tomáš Petr | www.waldorfskapedagogika.cz
telefon: 723 539 983 | mail: seminar@waldorfskapedagogika.cz

28. 1. | Autor: tp | čteno 4342x


© AWŠ ČR 2008