stránky Asociace waldorfských škol České republiky
Waldorfské školy
hlavní pedagogika školy semináře odkazy kontakt waldorf 100
roh

Archiv časopisu Člověk a výchova

obálka
číslo:3/2014
téma:Inteligence jako síla obraznosti
příloha:Studánka č. 40: Éterné síly učitelek
lze objednat:ANO    cena:  60 Kč

obsah:
Úvodem
Henning Kullak-Ublick: Smysl živého vyprávění
aneb Byl jednou jeden ... - a je i dnes (Co je waldorfská pedagogika? - 4. část)

Anežka Janátová: Syn Světla. Václav – kněz a král
Zdeněk Váňa: Myšlení srdcem – impuls michaelské doby

Bernd Kettel: Obrazy, jež sytí duši
Sigmund Baldszun: Osobní setkání s T
Ludger Helming-Jacoby: Proč takzvané 3D-obrazy ohrožují lidské já?

Rudolf Steiner: Pohádky ve světle duchovního bádání

Christian Morgenstern: Básně
(celkem osm básní v překladu Milana M. Horáka, vesměs poprvé uveřejněných tiskem)

Z mateřských škol
Zlaté kapradí a Michaelský čas - zářijová imaginace

Pedagogické inspirace
Tomáš Zuzák: Biblická dějeprava ve 3. třídě - Mise hebrejského národa (2.část: Mojžíš, Job a Eliáš - připravovatelé impulzu individuality)

Moniek Terlouw (a další): Dítě jako otázka (4. část): Šimon

Radka Konířová: Sedmáci vypluli a objevili svět
aneb Epocha zámořských plaveb v 7. třídě

Slavomír Lichvár: Dve divadielka pre waldorfských druhákov - 1. časť: Košiel'ka pre Krista (Vianočná hra)

Stalo se ve školách
Christof Wiechert: O povolání učitele a biografii (přednáška 2.)

Dušan Pleštil: Jak se nám daří uskutečňovat osmiletý koncept třídního učitele?

Hana Dynková: Waldorfská škola v Brně: ‚Original play‘ láká

Marek Kropáč: Tvořivá řeč pomáhá dětem

Ze světa
Henning Kullak-Ublick: Jak člověka posílíme, nikoliv oslabíme?

Ricarda Kindt, Tomáš Zdražil: Situace třídního učitele na waldorfské škole v mezinárodním srovnání

Žákovské a studentské práce
Adéla Konířová, Jakub Hrdoun: O tajemství lidského těla
aneb Po epoše biologie v 8.třídě

Seriály
Werner Perrey: Člověk a hvězdy (19. díl: Souhvězdí Persea; Souhvězdí Andromedy)

Studánka
Rozhovor s Cornelisem Boogerdem - o životní pouti Holanďana, jenž po čtvrt století pomáhá budovat waldorfskou pedagogiku v Česku a na Slovensku© AWŠ ČR 2008