stránky Asociace waldorfských škol České republiky
Waldorfské školy
hlavní pedagogika školy semináře odkazy kontakt waldorf 100
roh

Časopis člověk a výchova

Přehled dosud vydaných čísel + informace o možnosti doobjednání.


časopis Člověk a výchova

Od roku 1996 se časopis věnuje waldorfské pedagogice založené Rudolfem Steinerem a snaží se přispět k jejímu rozvoji a prohloubení v českém prostředí.
Informuje o dění v celosvětovém waldorfském hnutí, v českých a zahraničních waldorfských školách i školkách, nabízí studijní texty pro sebevzdělávání rodičů, učitelů a vychovatelů, inspiraci pro vyučování i mimoškolní činnosti, přináší rozhovory s učiteli a dalšími osobnostmi waldorfského hnutí, představuje nově vznikající iniciativy pro založení waldorfských škol a školek, uveřejňuje práce waldorfských žáků, recenze relevantní literatury, přehledy plánovaných seminářů a mnoho dalšího.

Množství inspirací nachází časopis v německém partnerském časopise Erziehungskunst (Umění výchovy) - www.erziehungskunst.de.

Od roku 2007 vychází časopis opět jako čtvrtletník, z toho dvakrát ročně včetně přílohy pro výchovu v předškolním věku (do r. 2016 vycházela pod názvem Studánka); tuto přílohu připravuje Asociace waldorfských mateřských škol v ČR (www.awms.cz).

Od roku 2022 tvoří redakční radu časopisu:
- Mgr. Tomáš Petr, statutární představitel Asociace waldorfských škol ČR, lektor Akademie sociálního umění Tabor v Praze
- Mgr. Ondřej Ševčík, učitel Waldorfského lycea Praha-Opatov
- Mgr. Jitka Ferencová, učitelka Waldorfského lycea Praha-Opatov
- Ing. Petr Šimek, redaktor časopisu

Od roku 2017 tvoří redakci přílohy pro výchovu v předškolním věku: Kateřina Krausová a Johana Passerin.
Omluva redakce: V současné době se nám nedaří připravovat přílohu waldorfských mateřských škol, avšak doufáme, že navážeme na 20-letou tradici této přílohy. Děkujeme Vám, vážení čtenáři, za pochopení.

UZÁVĚRKY pro přijímaní autorských příspěvků v roce 2022-2023:

15.8.2022 - číslo 3/2022
15.11.2022 - číslo 4/2022
15.2.2023 - číslo 1/2023
15.5.2023 - číslo 2/2023

Jednotlivá čísla pak vycházejí přibližně 1 měsíc po uzávěrce.

Ukázková čísla ke stažení:
Člověk a výchova 1/2007 (PDF 1,7 MB)
Člověk a výchova 1/2008 (PDF 2,5 MB)

© AWŠ ČR 2008